Viva Che Guevara

صبح تان زیبا باد…

چه گوارای چپ. چه گوارای جنگ جو یا هر چیز دیگر اما چگوارا برای من نشانه یک آدم است که به باورش باور داشت. اعتقادش دکانش نبود و این همیشه دلم را می لرزاند…

تبش می خوابد و روسیاهی باز هم برای ذغال اخته

خیلی ها این روز ها به جان هم فحش می کشند. روی در و دیوار هم حواله می بندند. حواستان باشد. چند روز دیگر تمام می شود و بعد رویتان نمی شود که قربان صدقه کسی بروید.

پ.ن: دیشب خواب می دیدم قاضی حداد دارد مرا محاکمه می کند… تعبیرش چیست به نظر شما؟