بچه ها را برای یک روز خوب انتخاب کنید

هر وقت می خواهم به یک روز خوب سیاحتی فکر کنم. می بینم بهترین هایش با یک بچه بوده است. دوستان عجیبی هستند بچه ها. دروغ نمی گویند و در یک برنامه که برای بیرون رفتن می گذاری هیچ وقت تو را پشت ویترین های بی ربط معطل نمی کنند. غیبت نمی کنند و برایشان موضوع حرف چیز های مهم است. آسمان، کهکشان، مردم غم و شادی ها و آرزوهایشان. اصلن کاری با قیمت آهن ندارند و دختر و پسرشان مهربان هستند و قدر دان. منت سرت ندارند و به راحتی در راه برگشت می بینی سرشان را می گذارند بر روی پایت و می خوابند. 

وای خدا هزار مگا وات به تو انرژی تزریق می شود.

پ.ن: آخرین فیلمی را که با لذت در سینما دیدم کوانتوم او سولیس بود. با حضور یک پسر با انرژی که حس خوب همراهی داشت.