«وقتی قرار است نسخه مبارز پسند درست کنیم»

یک یا گروهی از مومنین ایمیل زده اند که «خبر فوری، رسانه‌های مبارز! خارج از کشور فوری منتشر کنند» بعد در توضیح این ایمیل خبری فوری نوشته اند:

… با دیگر جمهوری اسلامی جنایت‌کار در جنایتی دیگر قصد تغییر کاربری «باغ سیب مهرشهر» را دارد.بیایید با اطلاع رسانی در خصوص این حرکت ترفندهای تبلیغاتی این نظام را خنثا کنیم…

نکته مهم تر این که در مورد مکان و زمان و کی و کجا توضیح داده اند که بعدن اطلاع رسانی می‌کنند. البته در ادامه توضیح داده  اند این بنده گان خدا که «شما خارج از کشوری ها حرفتان خریدار دارد بزنید تا رسواشان کنیم».

کم کم فکر می‌کنم ما داریم آب روغن قاطی می‌کنیم.