«هر چی فکر می کنم یه جای کار کمیتش لنگه!»

والا کشورهای غربی پنج شیش ساله هی دارن می گن داریم مواضع داعش رو شناسایی می کنیم. داریم رد داعش رو می زنیم و خلاصه کارگران سخت مشغول کارند.
حالا تو این چند هفته از وقتی روسا آمدن وسط بازی، زارپ! می‌ذارن موشکاشون رو وسط رقه درست زیر گوش فرماندهی داعش، ۵۰۰ تا نفت کش شون رو می زنن پودر می کنن مراکز دپو نفت شون رو می زنن خلاصه یا به روسا الهام می‌شه محل های کلیدی یا رادارای غربی کالیبره نیست که ۵ ساله دارن هنوز نشونه می گیرن.
یاد اون جکه افتادم، نکنه غربی‌ها می گن: حیفس آک‌اس!