«روایت تخم مرغی که پدرم در شصت نوع می‌پخت»

یاد پدرم افتادم! بابام آدم شوخی بود و در آشپزی به بی‌سلیقه‌گی من. همیشه وقتی دیگران با هنر آشپزی‌شون چُسی می‌آمدند پدرم صدا صاف می‌کرد که:

بعله! من تخصصم تخم مرغه، من شصت نوع غذا با تخم مرغ درست می کنم…

خُب ملت هم علاقه مند به تخصص بابام که خُب چی؟

ایشون هم توضیح می‌داد:

تخم مرغ آب‌پز با دو دقیقه آب جوش، تخم مرغ آب‌پز با سه دقیقه آب جوش تخم مرغ آب‌پز با چهار دقیقه الا آخر…

فک کنم همیشه بابام مراقب بود بعد این توضیح قندونی جاسیگاری چیزی اگر کسی پرت کرد نخوره تو سرش.

بابا همیشه وقتی تخم مرغ تو روغن سرخ می کرد می‌گفت پسرم این کهن ترین و اصیل ترین غذایی که ما ترکا می‌خوریم! فک کنم بابام راست نمی‌گفت فقط چون همونو بلد بود می گفت.

امروز می خوندم تو یک مقاله که عمر تخم مرغ رو آتیش به یک میلیون سال می رسه و بشر دم بریده از پنج هزار سال قبل از میلاد تخم مرغ آب‌پز می‌خورده…

بابام پر بیراه هم نمی‌گفته بنده خدا.

متن مقاله رو از این جا بخوانید