«سگ‌ها همان گرگ‌های افسرده‌اند»

اردوان روزبه / وبلاگ

راستش من به سگ‌ها علاقه دارم. سگ‌ها موجوداتی به غایت وفادارند. اطاعت و دوستی از سر و روی‌شان می بارد. با چنان عشقی به دنبال صاحبان‌شان می‌آیند که آدم دلش برای این همه علاقه که همه اش در خدمت کسی است که اورا نگه می‌دارد، می‌سوزد. عصرها که با رفیق می‌رویم دوچرخه سواری می‌بینم که سگ‌ها چقدر با اطاعت به دنبال صاحب‌نشان می دوند یا راه می‌روند. عجیب است، ما در طبیعیت به قاعده حیوانی به عنوان «سگ» به این شکل معمول نداشتیم. در واقع سگ‌ها موجودات دست پرورده آدمی هستند. شاید گرگ‌هایی که دیگر فقط اطاعت بلدند و اگر در طبیعت رها شوند دوام نمی‌آورند. آدم‌ها گوش‌هایشان را می برند، دم‌های‌شان را قطع می‌کنند. مقطوع النسل‌شان می‌کنند تا آرام کنار شومینه لم بدهند و صدای‌شان در نیاید. سگ‌ها روزی گرگ بودند و این خیلی دردناک است…

Screen Shot 2014-06-06 at 9.34.22 PM