چهار نکته برای امروزتان، بپا نرود لای در

اولن: چهار نفر از کاندیدا های ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدند و ثابت شد صاحب رجلیت هستند. در بین آنها آن آقای کلاه تگزاسی را نمی دانم چرا ندیدم احتمالن اسباب رجلیت نداشته و یا نتوانسته ثابت کند که رجلیتی سیاسی در وجودش هست.

دویوم: این روزها می بینم موسوی بنده مومن خدا همش باید وقتش را صرف کی بود کی بود من نبودم ها بکند. من در کشتار خاوران نبودم. من در انقلاب فرهنگی نبودم. من در مقابل نهضت آزادی نبودم… خلاصه من فکر می کنم این دده مرده باید تا بعد از انتخابات نبوده ها را بر شمارد. چون تعداد نبودن ها کار یک نفر و یک شب نیست.

39

سیوم: یکی می گفت ما در ولایتمان آزادی برای انجام هر کاری را داریم. مشکل این است که برای بعدش نداریم.

چارم: بسی رنج بردم در این سال سی! فردوسی جون تولدت مبارک، تولدت مبارک …. ریتمیک بخوانید.