«فرق قبل و بعد انقلاب تو یخچال خونه مامان بزرگم»

قبل انقلاب همیشه رسم بود تو یخچال خونه مامان بزرگم آب سرد توی بطری بلک اند وایت باشه. انقلاب که شد کم کم بطری ها یا شکسته می شد و یا گم می شد. هیچ وقت هم جای گزین نشد.
ملت تو پلاستیک فریزر آخه عرق سگی می‌خوردن.