شغل شریف فیلم‌سازی از صحنه سوزاندن و گردن زدن

پنج بریتانیایی پرتغالی تبار به شغل شریف تهیه فیلم قتل و گردن زدن داعش مشغول تشریف دارند. این ها سال ۲۰۱۲ رفتند به سوریه و مسلمان شدند و شروع کرده اند ویدیو قتل و تکه تکه کردن و سر بریدن با کیفیت «اچ دی» برای گروه محترم داعش ساختن.
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند…