«حاکمیت بروجردی را رها نخواهد کرد»

در گفت و گو با رویا عراقی
۱۳۹۱ فروردین ۲۰
اردوان روزبه / رادیو کوچه

ardavan@koochehmail.com

در حالی که از سال هشتاد و پنج آیت اله کاظمینی بروجردی در زندان به سر می برد هنوز به دلیل اعتراض های او بر روی وی و هواداران اش فشار های امنیتی و تهدید اعمال می شود. این درست در شرایطی است که این روحانی معترض در سال ۸۸ خورشیدی مدت محکومیت اش به پایان رسیده ولی بدون هیچ گونه توضیحی وی هنوز در حبس به سر می برد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

http://radiokoocheh.com/wp-content/plugins/podcasting/player/player.swfدانلود فایل صوتی

 

برخی از طرف داران این روحانی از اصطلاح «گروگان» استفاده می کنند. چرا که معتقدند به جهت کنترل او  و هوادارانش، به طور غیر قانونی در زندان به گروگان گرفته شده است. اما هر از گاهی انتشار نامه های این روحانی معترض به کسانی نظیر بان کی مون رییس سازمان ملل، هیلاری کلینتون و یا یا آقای اوباما از زندان به نظر می رسد موجب ناخشنودی حاکمیت نسبت به وی شده است و برخی مشکلات ناشی از همین نامه نگاری ها و اعتراض به شرایط مدنی و سیاسی حاکم در کشور ایران است.

به نقل از نزدیکاناین روحانی در طول این مدت بارها آقای کاظمینی بروجردی مورد حمله و تهدید جانی قرار گرفته است. آن ها اشاره می کنند که مسوولان زندان در پایان سال گذشته به عمد وی را مسموم کرده اند و یا به بهانه درگیری در داخل زندان بارها به وی با سلاح سرد حمله شده است.

آقای بروجردی در زمان دست گیری به همراه صد ها تن از همران اش بازداشت شد که تعدادی در همان زمان رها شدند و تعدادی دیگر نیز پس طی مدتی در زندان با قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند. اینک خبر می رسد هشت تن از هواداران وی که پیشتر به قید وثیقه آزاد شده بوده اند برای روزهای۲۱ و ۲۳  فروردین به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده اند. این احضار تلفنی که بدون ذکر علت است با تهدید هم راه بوده و اعلام شده در صورت عدم حضور، وثیقه آنان به اجرا گذارده خواهد شد.

طی این احضاریه رویا عراقی، مریم  عظیمی، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده، فروغ همت یار، زهرا عبدالله وند، زهره شریفی و مریم قاسمی باید در روز های اعلام شده به دادگاه ویژه روحانیت واقع در تهران خیابان زعفرانیه مراجعه کنند.

حامیان این روحانی سکولار که با اصل ولایت فقیه نیز مخالفت دارد، اشاره می کنند که از سال ۱۳۸۹ فشار های امنیتی بر وی افزایش یافته و از این روی طرف داران وی نیز مورد آزار قرار گرفته اند.

تمامی هشت نفر احضار شده پیشتر در زمان های مختلف مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفته و در زندان های انفرادی بند ۲۰۹ روزهایی را گذرانده اند. حتا تعدادی از بازداشت شده گان که زن نیز بوده اند مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار گرفته اند. هواداران آقای بروجردی این احضار ها و تهدید ها و فشارهای امنیتی و حتا شکنجه ها را با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی می دانند.

رویا عراقی ۴۲ ساله مدرس سابق دانش گاه، دارای دکترای شیمی فیزیک که تاکنون دوبار بازداشت شده و در آخرین بار پس از شش ماه حبس در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین با قید وثیقه به طور موقت آزاد شده، یکی از احضار شده گانی است که باید به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کند.

وی در گفت و گو با رادیو کوچه به وضعیت احضار شده گان، آیت اله کاظمینی بروجردی و تهدیدهایی که این روحانی معترض و طرف دارانش را به خطر انداخته است می پردازد.