این یکی هم خراب کار منحرف از کار در آمد

یکی از تیکه های باحال در ایران این فحش دادن های بعد از دعواست معمول این جوری می شود که خوب کتک می خوریم و بعد تازه تو راه برگشت به خانه خواهر مادر را وصلت می کنیم.

امروز روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از قضات پرونده رکسانا صابری نوشت که او بیماری جن س ی داشت. این دو سه نکته مهم در بر داشت :
اول این که جایی می خواندم در ایران به دلیل عدم رعایت بهداشت جن س ی هفتاد درصد زنان دچار از این دست بیماری ها تا پایان عمر می شوند لذا خانم های محترم از این پس اگر احتمال این را می دهند گذارشان به دستگاه قضایی بیفتد از دادن آزمایش «پاپ اسمیر» فراموش نکنند که بعدن آقای قاضی محرم اسرار، یک جو برایشان آبرو نمی گذارد.

roxna

نکته دوم این است که معمول ما بعد از آن که با یک قل چماق دعوایمان می شود طرف که می رود تازه فحش دادن ما شروع می شود. این هم از آن هنرنمایی هاست.
دیگر این که خوش به حال رکسانا که صدای همه برایش در آمد. کاش یکی مثل اوباما حامی خیلی از بی صدا ها هم می شد.
به هر حال این بار هم این شعار برایم تداعی شد:
ملت ما با زور می جنگد 
مگر زووور پر زووور باشد 

به دین سان جاسوس و کافر و مشروب خور با هشت سال زندان 
در تجدید نظر به این نتیجه قاضیان می رسند که کشور آمریکا دشمن محسوب نمی شود و در نتیجه اون جاسوسه هم تبدیل شد خبرنگار بی کارت که دوسال تعلیق دارد.
خوشم می یاد زور باید پر زووووور باشد  ببم.

هر دم از این باغ بری می رسد

این رو به حساب کار های خدا می گذارم که چونین ورد پرسی آفرید توووووپ این پستی است که ایمیلی به وب لاگ رسید. 
خلقت جدید خداوند که باز هم از آستین این ورد پرس کافر بیرون آمد.

هاشمی چرا از میرحسین حمایت علنی نمی‏کند؟

اخیرن خبرنامه ای از کسانی که فکر می کنم مرتبط با ستاد آقای موسوی هستند ارسال می شود که خوب برخی موارد برایم جای سوال دارد. از جمله این مطلب که نمی دانم صحت و سقمش تا چه حد است اما نقل از این دوستان می کنم:

 گزارش یک دیدار انتخاباتی درمجمع تشخیص جمعه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۸

هاشمی رفسنجانی در دیدار با تعدادی از عناصر جبهه‏دوم خرداد، دلایل خود در عدم حمایت علنی از میرحسین رابیان کرد.

اکبرهاشمی رفسنجانی در دیدار با تعدادی از عناصر جبهه‏دوم خرداد دلایل خود در عدم حمایت علنی از میر حسین موسوی(نامزد حزب مشاركت و سازمان مجاهدین) رابیان کرد و در خصوص نحوه مواجهه با مهدی کروبی، نکاتی را متذکر شد.

به گزارش خبرنگار پلاک‏نیوز، در این دیدار که در مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد، سید‌محمد خاتمی، سید‌محمد خوئینی‏ها، بهزاد نبوی، سعید حجاریان، محسن امین‌زاده، محمد رضا عارف و تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین و حزب مشاركتحضور داشتند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به اصرار این افراد برایحمایت علنی از موسوی گفت: به دلیل اینكه تأكید شده است بزرگان نظام برایانتخابات خود را هزینه نكنند تاکنون مصلحت ندیده‏ام مستقیماً از آقایموسوی حمایت كنم اما موضع من در قبال دولت احمدینژاد و شما مشخص است.

رفسنجانی افزود:‌ برای حمایت علنی من از موسوی زود است، زیاد عجله نکنیداما اگر وضعیت انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای باشد كه وضعیتاصلاح‌طلبان خوب نباشد و نیاز به حضور من در صحنه باشد در روزهای پایانیتبلیغات، 15- 16 خرداد، وارد عمل می‏شوم و در قالب بیانیه‏ای، گفتگویی ویا هر وسیله دیگری، موضع گیری خود را علنی بیان خواهم كرد.رفسنجانی تحرکات انتخاباتی كروبی را مورد اشاره قرار داد و گفت: فعلاً باایشان مدارا كنید و بیشتر صبر و تحمل داشته باشید و این قدر با لابی یادر رسانه‏ها او را برای كناره‌گیری از صحنه انتخابات به بهانه این نامزدواحد تحت‌فشار قرار ندهید.

وی افزود: اگرچه انتخابات دوقطبی به نفع اصلاح‌ طلبان است اما به یادداشته باشید که همیشه این نوع آرایش انتخاباتی موجب پیروزی نمی‏شود. بااین همه تلاش کنید انتخابات به دور دوم كشیده ‌شود.وی به نظرسنجی‏ها اشاره کرد و گفت: درست است که رشد آقای موسوی متوقفشده، منتهی قدری صبر داشته باشید برنامه‏های تلویزیونی که شروع شود بازهمرشد می‏کند لذا دائم در بوق بازگشت آقای خاتمی ندمید.رفسنجانی اضافه کرد: متاسفانه رایزنی برای بازگشت ایشان بسیار زیاد شدهاما بدانید اصلاح‌طلبان با طرح موضوع بازگشت مجدد آقای خاتمی به صحنهانتخابات، مردم را دچار تردید و سردرگمی می‏کنند شما باید به پررنگ شدنحضور موسوی در این عرصه بپردازید و با سازماندهی قوی به حمایت از اوبرخیزید.

بر اساس گزارش خبرنگار پلاک‏نیوز از ادامه این جلسه، رئیس مجمع تشخیصمصلحت در مورد وضعیت قالیباف در انتخابات گفت: ستادهای انتخاباتی قالیبافظرفیت خوبی به حساب می‏آیند از این ظرفیت به نفع میر‌حسین و جذب آرایجوانان و بانوان به سوی آقای موسوی استفاده كنید.وی تلویزیون و صدا و سیما را ‌ تأثیر‌گذار ذکر کرد و گفت: باید فشارهایموجود به صدا و سیما برای پذیرش حضور چهره‌های اصلاح‌طلب در برنامه‌هایمختلف ادامه پیدا کند. تا با تعدیل در نگاه مدیریت صدا و سیما، حداقل،كاری كنند كه رسانه، اقدامات دولت را این‏گونه منعکس نکند.

وی به خصوصیات شخصی موسوی اشاره کرد و گفت: موسوی فردی زود‌جوش است و اگرتحت فشار قرار گیرد حتماً لج كرده و واكنش منفی نشان می‏دهد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: اصلاح‌طلبان باید بدانند همان‌گونه كهمن رودربایسی دارم، موسوی هم با بزرگان رودربایسی دارد و به همین دلیلنباید از او بخواهیم شفاف و بی‏پرده درباره موضوعات ساختارشكنانه، اعلامموضع کند بلكه شما باید حرفهای جاذب را در حمایت از موسوی مطرح كنید وآرای خاموش را به سود وی جذب كنید.

پندها واندرزها در مورد ازدواج

ازدواج مثل شهر محاصره شده استکسانی که داخل شهرند سعی دارند ازآن خارج
و آنها که خارج هستند کوشش دارند که داخل شوند!
 فرانکلین

زندگی زناشویی مثل تاتر است: مردم صحنه زیبا و آراسته آن را می بینند
درحالی که زن و شوهر با پشت صحنه درهم ریخته و پرماجرای آن سر و کار
دارند.
 فرانسیس بیکن

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند اما
بعد از ازدواج تقریبا هرچیزی می تواند سبب جدایی آنان شود!
 
سامرست موام

ازدواج با یک مرد مثل خریدن کالایی است که مدت ها مشتاقانه از پشت
ویترین تماشایش کرده اید اما وقتی به خانه می رسید از خریدنش پشیمان می
شوید..
 جین کر

ازدواج برای کسانی که تصور می کنند صبح روز بعد از آن ، آدم دیگری می
شوند موضوعی ناامیدکننده است.
 ساموئل راجرز

مجردان بیشتر از متاهلین درباره زنان اطلاع دارند چون اگر نداشتند آنها
هم ازدواج می کردند!
 
اچ.ال.منکن

*مرد با ازدواج روی گذشته اش خط می کشد ولی زن باید روی آینده خود خط بکشد.
 سینکلر لوییس

قبل از ازدواج، مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید
اما بعد از ازدواج ، مرد قبل از این که شما حرف بزنید به خواب می رود!
هلن رولان

کاهش مصرف

با توجه به سال کاهش مصرف و جلوگیری از اسراف ستاد یکی از آقایان اعلام کرده است برای جلوگیری از هزینه های اضافی در انتخابات پیش روی همان آرای دور قبل را شمارش کنند…

اس ام اسی بود