«باز شما بگو رفیق بازی مردونه بده!»

هی من می گم این نکته مهم فراموش شده زندگی مردان است، هی شما می گید نه!
دانشمندان:

مردان باید شب نشینی ودوست بازی کنند تا از استرس‌شان کاسته شود. این کار موجب سلامتی این افراد می شود.

جنس مظلوم که می گن منم منم!

منبع این تحقیق مهم، دل‌انگیز و امیدوار کننده تلگراف همی باشد.