زاغه نشینی مادر زاد

امروز داشتم در بی بی سی می خواندم بازیگر نقش کودکی هنرپیشه نقش اول میلیونر زاغه نشین خانه چادرین شان را شهرداری مومبای بر سرشان خراب کرده است.انگار آدم هایی هستند که مادر زاد زاغه نشین و آواره اند. این فیلم با هشت اسکار درو کرد سینمای جهان را و بنا بود شهرداری مومبای برای آن ها خانه ای بسازد که از زاغه نشینی رهایی بابند و در همین راستا همان زاغه ها را هم بر سرشان خراب کردند رفت.
صحنه کور کردن بچه ها برای گدایی را در این فیلم از یاد نمی برم.
slumdog

تشنه موفقیت

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفّقیت چیست.

 سقراط به او گفت، "فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم." صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت.

سقراط از او خواست که به سوی رودخانه او را همراهی کند. جوان با او به راه افتاد. به لبهء رود رسیدند و به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانهء آنها رسید. 

ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد. جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را خلاصی بخشد.

همین که به روی آب آمد، اوّل کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه فرو فرستاد. سقراط از او پرسید، "زیر آب که بودی، چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟" گفت، "هوا."

سقراط گفت، "هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفّقیت را مشتاق بودی، تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ راز دیگر ندارد."

پرتقال فروشان بر انداز

صحبت های اخیر اقای اژه ای وزیر کم حرف و پر کار وزارت اطلاعات دایره برانداز ها را گسترده تر کرد و پرتقال فروشان را نیز سهیم کرد. او که در اشاره های روز گذشته خود اظهار کرد که پرتقال فروشان را که با هدف تخریب دولت و تحت شعاع قرار دادن فعالیت های ضد نژاد پرستی دولت اقدام به توزیع پرتقال کرده بودند، دستگیر کرده است و از سویی هنوز پیگیری ها برای دستگیر عواملی نفوذی در میدان میوه و تره بار ادامه دارد. 

این بحث شیرین مبارزه با نژاد پرستی رئیس جمهوری خدوم به جامعه ستم دیده در فلسطین و نژاد پرستی اسرائیل زمانی مطرح می شود که محمود عباس رئیس منطقه خود گردان فلسطین رسمن اشاره کرده است که ما هیچ وقت یادمان نمی آید احمدی نژاد را نماینده خود انتخاب کرده باشیم. اما ظاهرن پرتقال فروشان خودسر کاری با این حرف ها نداشته اند و به وظیفه براندازی نرم خود ادامه داده اند و این بار مبارزه با نژاد پرستی احمدی نژاد را زیر سوال برده اند. 

3E3C74CE-752E-488B-A346-509014A0150E_w393_s

بی شک همان طور هم که پیش از این سخن گوی همه فن حریف گفته بود دولت نهم دایم مشغول مبارزه با عوامل بر انداز و خطرناک و مخرب است از پرتقال فروشان بازار تره و بار تهران تا برادران علایی که با ایدز برخوردی جاسوس مدارانه داشته اند. 

اما وجه دیگر اشارات وزیر نوعی فرا کنی هم بود: رکسانا صابری هنوز هم جاسوس است…

با این حساب این بار واقعن :

پیدا کنید پرتقال فروش را…