زیبای من خدا نگه دارت

موسیقی Bella Chiao یک آواز ایتالیاییه که در جنبش مقاومت علیه فاشیسم در ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم خونده می‌شده. شاعرش مشخص نیست و موسیقی‌اش در اصل از یک موسیقی فولکلور ایتالیاییه…

یک روز صبح از خواب برخواستم

آه خدا حافظ زیبا، خدا حافظ زیبا

یک روز صبح وقتی از خواب برخواستم

دشمن همه جا را گرفته بود

ای مبارز

مرا با خودت ببر

آه خدا حافظ زیبا، خدا حافظ زیبا

ای مبارز

مرا با خودت ببر

چرا که من برا کشته شدن آماده ام

اگر من به عنوان یک مبارز کشته شدم

ای مبارز

تو باید بیایی و مرا به خاک بسپاری

مرا در کوهستان ها به خاک بسپار

آه خدا حافظ زیبا، خدا حافظ زیبا

و شاخه گلی بر گورم بکار

Z

این روزها نمی دونم چرا دوباره دچار همون غم و اندوه های یک باره دوران جنگ می شم. هر چی با خودم کلنجار می رم درست نمی شه…

یک باره می ریزه توی دلم و می خواد خفه ام کنه.

روی بالاترین دیدم یک تکه از فیلم «زد» رو یکی گذاشته، دیدم این بار چه بد جوری دلم رو گرفت…

همیشه فکر می کردم این فیلم گوستاو گاوراس تاریخ داره اما ظاهرن…