«لطفن در گفتن احمق کمی تعلل کنید»

سلسله مشاهدات یک مسافر (۹)

آره من بهش گفتم احمق! دقیقن گفتم احمق چون قیافه اش به این آدم پشگل‌ها می‌زد، برایش توضیح دادم که زانوم تعطیله و صندلی حاشیه راهرو می‌خوام.

داشت بوردینگ پس استامبول رو می‌داد دستم گفت راهرو دادم، اولی رو!

گرفتم سریع آمدم جایی که موقع بازرسی هم‌چی می‌گردن که مثل تست پزشکی بواسیر است زمان اجازه بحث نمی‌داد. دیدم صندلی پرواز دوم که ۱۱ ساعته است رو کنار پنجره داده، احمق! دقیقن سه بار گفتم احمق!

الان استامبول رو با نشستن در هواپیما دارم ترک می‌کنم پرواز فوله، دو سه نفر دارن عربده می‌زنن سر جا، نشستم، می‌بینم طرف صندلی کنار منو خالی گذاشته تا واشینگتن راحت ولو شم!

نتیجه: در گفتن احمق هیچ کوتاهی نکنید اما در گفتنش کمی تعلل کنید و هیچ وقت گول قیافه پشگل کسی رو‌نخورید شاید پشت این قیافه قلبی از طلا باشه.