«من بدبخت سوسک شدم خودم حالیم نیست»

یعنی این فیس بوک در کنترل افکار عمومی خودش یه پا خداوندگار است. همه ما شدیم مچل همین دوکون نرمک نرمک داریم بر اساس دکترین طبخ قورباغه پخته می‌شیم عین خیالمون هم نیست. هر روز یه پیشنهاد می ده این مردک! یه روز می گه سه سال پیش این طوری بوده نمی خوای بگی هنوزم خرابی؟ یه روز دیگه می زنه دو سال قبل داشتی این پشت می شاشیدی نمی خوای دوباره بشاشی؟ چار روز بعد می گه بیا پرچم بزن سر پروفایلت این طوری چهره انسانی ات دوبله می شه.
شکر خدا هم که تلفن رو ورمیداری با رفیقت شوخی مستهجن می کنی بغل صفحه ات تبلیغ کاندوم می‌ذاره.
الانم می زنه بیا جشن هانوکا یا حانوکا یا هونکا یا هر چی که اصلن نمی دونم چه ربطی به من بی دین و ایمون داره رو به ملت تبریک بگوه که از قافله عقب نمونی…
به قول هربرت مارکوزه آدمیزاد شده سوسک تکنولوژی خودش حالیش نیست.

 

 

Screen Shot 2015-12-06 at 9.00.03 PM

 

Screen Shot 2015-12-06 at 9.00.14 PM

 

Screen Shot 2015-12-06 at 9.00.28 PM