«آمریکایی ها خر پسند ترند»

پیرمرد رنگین پوست درشت هیکلی است که هر از گاهی مجله خوش آب و رنگ منطقه ما منتشر می‌شود، دم مترو سه تا سه تا می‌دهد دست ملت که «دوتاشم بدید به همکارتون».
پشت جلد این شماره مجله نوشته: آمریکایی‌ها «خرها» رو خیلی بیشتر از «فیل‌ها» دوست دارن.
ازش می‌پرسم که چرا سه تا سه تا آخه؟. می‌گه:
«هم زودتر تموم می‌شه. هم من زودتر می‌رم خونه. هم شماها بیشتر کمک می‌کنید. تازه! مردم خرها رو بیشتر از فیلا دوست دارن دیگه نه؟…»

IMG_6453