«العربیه نون تو گُه می‌زنه می خوره دیوث»

یکی از نفرت انگوز ترین شبه رسانه‌هایی که فقط کارش ایجاد کتک کاری و دیوث بازی برای راه انداختن فتنه است و بنده باورم بر اینه که ریده و آب هم قطع می‌باشد، «العربیه» است.
یک پروپاگاندای سراسر بی شرفی که با هدف و غرض فقط به دنبال ایجاد فتنه در منطقه است. خبر دروغ می نویسه عین سگ گ گ گ .
اینا می شینن عکس از تخمشون می گیرن بعد خبر یک می زنن: دو شهاب سنگ در حال خوردن به زمین است.

در یک خبر توقف یک کشتی توسط نیروهای سپاه در خلیج فارس، کشتی اساسن آمریکایی نیست.
دویم این که کشتی در آب های ایران بود نه آب های بین المللی.
سوم این که خیلی دیوثن اینا. پنتاگون می گه کشتی اصلن مال کشوری به نام جزایر مارشال است.

نیروی هوایی آمریکا می گه شاهد این دستگیری بوده و هیچ سرنشین آمریکایی درش نبوده.
این نون ها خوردن نداره رفقای شاغل در العربیه از ما گفتن.

ایران یک کشتی آمریکایی را در تنگه هرمز توقیف کرد - صفحه اصلى