حالا نوبت کازبی است که درازش کنند

می‌دانم که تجاوز یکی از ناشایست‌ترین رفتار های غیر انسانی است اما این مهندسی اجتماعی رسانه‌های آمریکایی دیدنی است.
ظاهرن ۲۵ سال قبل یه کمدین آمریکایی کازبی نامی یقه چند خانم را گرفته است. به زور ماچ کرده و یا نمی دونم چیزی تو مایه تجاوز، اما جالبه الان درست سربه زنگا بعد ۲۵ سال سی‌ان‌ان یادش امده که یارو ۲۵ سال قبل چند نفر رو خفت کرده و مورد حمله قرار گرفته‌گان را کشیده جلو دوربین.
تو برنامه خانمه هم‌چین اشک می‌ریزه و می گه من عصبانیم که انگار کازبی هنوز تو اتاق بغلی نشسته و ایشون الان از اتاق زده بیرون. معلوم نیست برایم چرا ۲۵ گذشته اصلن احساس عصبانیت نکرده.
همیشه یادم هست که سگ دم را تکان می دهد چون سگ پر زور تر است وقتی دم پر زورتر بشود دم سگ را تکان می دهد.
تامام
o-THE-COSBY-SHOW-GUYS-WITH-KIDS-facebook