چرا سگ دم را تکان می‌دهد؟

چرا سگ دم را تکان می‌دهد؟
چون سگ باهوش تر از دم است
اگر دم باهوش تر می بود، این دم بود که سگ را تکون می‌داد
Why does the dog wag its tail?
Because the dog is smarter than the tail.
If the tail were smarter, it would wag the dog.

wag-the-dog
سال ۱۹۹۷ «باری لوینسن» یک کمدی سیاه با اتکا به این اصطلاح انگلیسی ساخت: سگ را تکان بده
داستین هافمن و رابرت دنیرودر این فیلم بازی می کردند. داستان برمی گردد به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا که دو هفته مانده به انتخابات یک رسوایی جنسی راه می افتد و حزب مطبوع می خواهد که از زیر بار منفی این فشار برای کاندیدای بالفعل شان رهایی یابد.
داستین هافمن به عنوان یه متخصص جنگ روانی با همراهی دنیرو یک جنگ در «آلبانی» می سازند و ذهن ها را معطوف به جنگ ساخته شده در آلبانی می کنند و از این سو ماجرای رسوایی جنسی آقای رییس جمهوری فراموش می شود. این داستان درست زمانی رفت روی پرده که موضوع رسوایی «مونیکا لوینسکی» و خدمات ارزنده اش در کاخ ریاست جمهوری به آقای پرزیدنت کلینتون صدر خبرها بود.
همه رو ولش کن، این رو بچسب :
سگ رو تکون بده بچه!
پ.ن: هرگونه شباهت سگ و دم در این داستان با سایر ملل کاملن اتفاقی است و مسوولیت آن بر عهده آقای لوینسن است.