«جینجر! کیوتی و گوگوری مگوری»

اردوان روزبه / وبلاگ

رفیق ما یه ماجرا تعریف کرد. Malus Moshtagh Shahmiriیاد یه داستان افتادم:
چند روز پیش دختر جنگل از مدرسه آمده می‌گه:
وای ی ی ی بابا نمی دونی یه دوست پیدا کردم اونقدر گوگوری مگوریه! جینجره (Ginger این جا به مو قرمزه ها می گن) بعد داره اندازه های یکی از این عروسک کوچولو ها رو با دو دست نشون می ده:
– کیوتی! اینقده پسره، اونقدر با مزه است…
– خب اوکی مراقب بنده خدا جینجر باش بیچاره زیر دست و پای بچه ها له نشه یه وقت… 
(احساس پدری که چقدر دخترشو مسوول تربیت کرده که وسط اون همه بگیر ببند به فکر یه پسر جینجر کیوتی هست که دلش نشکنه یه وقت تنها باشه)
سه چهار روز بعد دم مدرسه حضرت دختر جنگل:
– بابا نگاه کن این دوستمه «جاش»!
(حالا جاش، قد حدود ۱۸۰ بلوند چشم آبی!)
– دختر تخم سگ تو که گفتی با جینجر دوستی!
– خب این همونه دیگه  فقط من اشتباه کردم جینجر نبود…
من در قد و بلای جناب کیوتی و گوگوری مگوری جینجر با ۱۸۰ سانت قد و هیت و هیبت این فوتبالیست‌های آمریکایی مانده و البته انگشت به حلق مانده توصیفات دختر جنگل:
گوگوری مگوری مو قرمز کیوتی!
Diba Roozbeh