«شهردار تبريز هاراگيرى كرد»

در تبریز دیوار بتونی که شهرداری جلو مغازه بده‌کار قرار داده بود افتاد روی یک پدر و دختر و در دم دختر ۱۸ ساله مغزش پاشید روی زمین. الو الو، این‌جا ایران است صدای ما را از زیر یک خروار بی شعوری می‌شنوید.
پ.ن: اگر این اتفاق در توکیو افتاده بود. الان شهردار ناحیه، شهردار منطقه، شهردار توکیو، رییس شورای شهر با هم هاراگیری کرده بودن و روده هاشون رو ریخته بودن تو سطل. معاون وزیر و وزیر کشور هم تا اخر عمر می رفتن تو جذام خونه گوشه نشینی.