«تاکید موکد»

من شرمنده‌ام!
یه عناصر قلیلی هستن که نباید بهشون گفت «گه نخور!» بلکه اتفاقن باید موکدن گفت «حتمن گه بخور!».