«پوک کردن هیتلر به مدد فیس توسط چرچیل»

اردوان روزبه / وبلاگ

فکر کن اگر پنجاه شصت سال پیش بود. پای پست‌های گوبلز، آیش من لایک می‌زد، هیتلر کامنت می‌ذاشت بعد وینستول چرچیل رو چت فحش ناموس به آدولف می‌داد اون‌وقت هیتلر رو صفحه‌اش بیلاخ می‌ذاشت و شب لندن رو با «مسر اشمیت» هاش بمباران می‌کرد و همون وسط موسولینی برای یکی که تازه عکسشو رو فیس زده و احتمالن زده محل تحصیلش لابد اون موقع هم «دانش‌گاه آزاد تهران جنوب» پیام می‌فرستاده که: هانی سو بیوتیفول!

البته روزی سی‌بار هم فکر کنم هیملر خانم «تاچر» رو که اون موقع هنوز بانوی آهنین هم نشده بود «پوک» می‌کرده…