«اقلیت دو درصدی و اکثریت نود و هشت درصدی»

اردوان روزبه / وبلاگ

ذهن علیل بنده این طوری می بیند که:
«۹۸ درصد آن‌هایی که با اداهای سیاسی، اعتقادی و تئوریک مانیفست های چاق صادر می‌کنند و اصولن همه دنیا را هم به بی سوادی و عدم درک متهم می‌کنند به قدر ۲ درصد از ان‌چه می‌گویند نه می‌فهمند و نه اعتقاد دارند و احتمالن این‌ها قاتلان همان دو درصد آدم‌هایی هستند که به قدر ۹۸ درصد می‌فهمند.»