«حس خوب جر خوردن»

اردوان روزبه / وبلاگ 

به جدم قسم. به همون سوی چراغ تون که تازه لامپ کم مصرفه، اونقدری که تو این ده روز درس خوندم تو ۱۸ سال نخونده بودم. اونقدی هم که امروز خوندم اگر قرار بود بخونم و بنویسم فکر کنم می تونستم یه پیغمبر صاحب کتاب بشم. یعنی از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۴ صبح روز بعد که در خدمت شما هستم. حالا فردا خدا به خیر کنه که روز جنگه. باید از پس سه تا یزید و دو تا فرعون و چهار تا چنگیز یه جا بر بیام. 
Feeling Jerrrr Khorde