«طیاره عمه ما از امام خمینی به جان اف کندی»

اردوان روزبه / وبلاگ

خب پروازا هم شد مستقیم از امام خمینی به جان اف کندی… الو الو به گوشم.
فقط به قول این خانم ها حالا چی بپوشم؟ جدن عرض می کنم خدمت شما. اخرین و های کلاس ترین هواپیماهای ما که مال چهل سال پیشه. یک سری توپولوفم داریم که نرسیده به سر پیچ کندوان پس می افته یعنی الان شوخی شوخی شد جدی و گفتند بیا بشین تو جان اف کندی با طیاره عمه جان میریم؟