«چرا حق باتوست…»

اردوان روزبه / وبلاگ

خب چند علت داره که من این گروه دو نفره «۲۵ بند» رو دوست دارم. یکم این که اکثر آهنگ‌هاشون توش امید به زندگی هست.
دوم این که این آهنگ «حق با توست» خیلی دوست داشتنی است و جمله آخرش که ظاهرن از کتابی به نام «کلمات مکنونه» که متعلق به آقای بهااله است برداشته شده که چقدر دل‌نشین است: «در گلشن قلب جز گل عشق نکار…»

که در اصلن کتاب آمده است: «در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حبّ و شوق دست مدار…»
سوم این که این دوتا بچه «مشهدن» می فهمید که چی می گم…
امروز این دفعه هشتمه دارم گوش می کنم:
«حق با توست…»