«تمثال امام زوکر برگ و سرزمین موعود»

اردوان روزبه / وبلاگ

شده است نا وقت بخوابید؟ مثلن ساعت هفت بعد از ظهر. بعد خواب‌های پرت و پلا ببینید؟
خواب می‌بینم که فیس بوک یه سرزمین است. پلیس‌های امنیتی «فیس» همه را با دوربین و لوازم شنود مراقبند.
هر کسی که از فیس بوک دلیت شود می‌میرد و خیابان‌ها از این جنازه‌ها روی زمین افتاده است. آدم‌ها بالای سرشان حباب چت است به جای صدای صحبت و می‌بینم بر در و دیوار همه جا تمثال مارک زوکر برگ را زده اند.
جمعه «نماز فیس بوک» است و همه باید بروند و کارت ورودی شان را که از این کارت های کنتاکت‌لس است به محل‌های ورودی بزنند.
جاهایی هست که یک لایک بزرگ بالایش است و شما فقط می‌توانید ان‌جا غذا بخورید یا بنوشید…

39YDoiggyL