«منتظر پاییزم»

پاییز

لطفن زودتر بیا که دلم هوای برگ‌های خشک ات را کرده است.