«دین مجوز قانونی کشتار است»

اردوان روزبه 

امروز در خبره آمده بود. یک گروه سلفی در مصر به یک روستای شیعه نشین حمله کرده و به کتک زدن آن‌ها پرداخته‌اند که چهار نفر به دلیل شدت ضربات وارده کشته شده و سی نفر راهی بیمارستان شده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده بود:

«در پی هفته‌ها سخن‌رانی واعظان سلفی علیه شیعیان، جمعیتی خشمگین که تعداد آن‌ها حدود سه‌هزار نفر بر‌آورد شد، در روستای «زاویه ابو مسلم»، به شیعه‌ها حمله کرده، چهار تن را کشته و تعداد بیشتری را زخمی کردند.»

موضوعی که وجود دارد این است که در باور دینی نکته‌ای نهفته و آن این است که دین داری همیشه مجوزی برای قتل هم نوع می‌تواند باشد در حالی که بی دینی هیچ وقت دلیلی برای کشتن متدینین نبوده…