«بلخره کرشمه ات را باور کردیم یا فحش خارمادرت را»

داشتیم از ازاد شدن فروش لوازم کامپیوتر و نرم افزار و تجهیزات شبکه به ایران خوش می شدیم که کاخ سفید اعلام کرد ریال ایران تحریم شد. 

یکی نیست تو کاخ سفید به این رفقا بگه خو دل‌بندم ملت با چیزشون باید این ها رو بخرن.

گاهی فکر می‌کنم هدف تحریم‌ها مردم‌اند بیشتر عاصی بشن نه دولت جمهوری اسلامی. از فردا اتوبوس ها سیم ترمز می‌برن ملت را تو جاده‌ها تکه تکه می‌کنند، می گویند صنایع خودروسازی و «ریال» در تحریم است. 

ای کله پدر هرچی سیاست است.