«یکی هست که همه چی یادش برود اما محبت هرگز»

این جا یه پسر هست که اسمش «دامون» است. این پسر ممکنه کلید های ماشین اش را یادش برود یا کیف پولش را در فلافل فروشی وسط دی سی فراموش کند، یا گواهینامه راننده گی اش را در سنگاپور جا بگذارد و یا فراموش کند رخت و لباس هایش را بشورد و لباس کارش بوی پیتزای پپرونی بدهد، اما این پسر هیچ وقت محبت کردن را فراموش نمی کند. بی آن که بخواهد به خودش یا تو یاد آوری کند.
این ها مجموعه شیرینی های روز پدر است که نیمه شب بدو بدو آمد بالای سرم که خواب بودم گذاشت و باز هم یاد آوری کرد که اگر همه چیز یادش برود محبت کردن هیچ وقت یادش نمی رود.
پ.ن: تازه همه شیرینی ها مخصوص است و بدون قند…

— With Damon Roozbeh.

975339_10151939323533761_659056180_n