«حضور نیروهای سپاه پاسداران در آمریکا»

در یکی از اسناد ویکی پیکس اعلام شد،

۱۳۹۰ فروردین ۱۲

نیم خبر / رادیو گوجه

روز گذشته «ویکی‌پیکس» در انتشار سندی اشاره کرد که طی یک قرارداد سه ساله قرارگاه مهندسی «خاتم الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران تاکنون کار کف‌تراشی نفت‌کش‌های آمریکایی را انجام می‌داده است.

این در حالی است که طبق تصویب سنای آمریکا عقد هرگونه قرارداد مستقیم با دولت ایران غیر‌قانونی بوده و چند شرکت تاکنون در آمریکا یه همین دلیل تعطیل و یا جریمه شده‌اند. اما ویکی‌پیکس می‌گوید، نزدیک به سه سال است که سه شرکت بزرگ نفتی آمریکایی برای کف‌تراشی نفت‌کش‌های غول آسای خود از هم‌کاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بهره می‌جویند.

دامنه این اطلاعات که روز گذشته به برخی مطبوعات واشینگتن نیز کشیده شد بود، موجب اعتراض سناتور «ران‌مک‌کی» در سنای آمریکا شد. او که به هم‌راه دو تن دیگر از معترضین در برابر دوربین خبرنگاران در مقابل سنا ظاهر شده بود اشاره کرد: «این قرارداد مستقیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن هم در خاک ما موجب خشم سناتور‌های آمریکایی را فراهم کرده است.»

هم‌چنین «آرتور کانن دایل» و «هولمز شری» دو سناتور دیگر آمریکایی اعلام کرده‌اند که بی‌شک این قرارداد نقطه تاریک دموکرات‌ها و ریاست جمهوری فعلی خواهد بود.

بنابر اسناد منتشره در ویکی پیکس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به مدت سه سال است که در یکی از بنادر کشور ایالات با تیم فنی خود اقدام به تراشیدن کف نفت‌کش‌های این کشور می‌کند. این قرارداد -به گفته ویکی- چند میلیاردی به طور رسمی و مستقیم بین شرکت نفتی «Oil & Gas Hairy» با سپاه پاسداران منعقد شده است.

بنابر اظهار «وال مارک ژورنال اپریکوت» بسیاری از صاحب نظران از این قرارداد سه ساله اظهار بهت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند: «سه سال است که نیروهای فنی و نظامی سپاه پاسداران مشغول تراشیدن کف نفت‌کش‌های ما در داخل خاک خودمان هستند و ما بی‌خبریم»

هنوز تا زمان انتشار این خبر در «یک آوریل» اشاره می‌شود نیروهای سپاه پاسداران در بندر «سام او بچ» در ایالات مشغول به فعالیت هستند.

این خبر در یک آوریل منتشر شده است و دارای یک دهم درصد صحت هم نیست.