سفرنامه- وقتی یک شازده خودش را می کشد

چهارم ژانویه دوهزار و یازده

خبر ساده بود اما من اذیت شدم. علی رضا پهلوی در خانه خودش در «سات اند» ساعت دو صبح امروز با یک گلوله به زندگی اش پایان داد. من اذیت شدم حتا وقتی داشتم برای تنظیم خبرش در رادیو بین اسوشیتد پرس و ای پی و بی بی سی می گشتم. وب گاه رضا پهلوی نوشته بود که رنج و افسردگی شدید بعد مرگ لیلا که در لندن و در یک هتل به زندگی اش در سن سی و یک سالگی پایان داده بود، منتهی به این گلوله و شقیقه و یک مرگ شده است. متاسف بودنم را نمی توانم کتمان کنم. البته بخش بی ربط موضوع انتساب این مرگ به جریانات بعد انتخابات ایران بود که این دیگر خودش نوبر است.

جالبه رضا پهلوی رفتاری دست کم دموکرات دارد که حتا در همین مصاحبه های اخر حتا به سلطنت نیز تاکید ندارد اما طرفداران شاهزاده رضای دوم جر می دهند و حتا زیر کاسه اعلی حضرت می زنند که جناب شاهزاده چارپایه تخت پادشاهی رو محکم نگه نمی دارد. در حالی که به نظر می رسد رفتار شخص رضا پهلوی خود تحسین برانگیز است به عکس اطرافیانش که دارند به زور حقنه می کنند که شازده نمی گیرد بحران سلطنت را. که البت به نظرم شازده گرفته شما نگرفتید. خب این ها ربطی به سفرنامه امروز من ندارد. یک انسان مرد. بد بود مثل مرگ دیگر آدم ها.

اما مرگ یک شاهزاده نتوانست باعث شود که من به دنبال خانه نگردم. بگذارید نصیحتی بکنم. اگر روزی و روزگاری خواستید بیایید واشینگتن دی سی و دیدید میهمان پذیری به نام «دی سی ترکر» دارد شما را وسوسه می کند که تعاونی ازش اتاق اجاره کنید. یک تف سرماخوردگی به کله دی سی ترکر کنید و بروید پی چادر. درست سر خیابان اش یک آدم افتاده و مرده بود آن هم در محله تر و تمیز «کلمبیا هایت» و البته مدیره اش که یک خانم به نظرم هندی تبار بود تاکید می کرد که همیشه این طوری نمی شود. بعد فک کنید در عکس ها چیزی تو مایه های باغ و نمی دونم صندلی راحتی و بیا و کیا بود. رفتم دیدم یه چیزی شبیه مسافر خونه های سد اسمال که البته دو تا سور می زد به اون ها. خانمه هم اصرار داشت که امشب این جا بمان، ای قهرمان!

بابام جان تا با چشمان خودتان ندیدید باور نکنید تا قبر آ آ آ.