احساس استفراغ از این همه کنسرت و پارتی در مالزی

رسمن دچار حال تهوع شدم از این همه کنسرت و منسرت و افتر پارتی بی فور پارتی و کوفت پارتی و دی اصغر و دی جی ممد و لیدیز نایت و عباس نایت و درینک مجانی.

رفیق چینی من امروز می گفت من باور نمی کردم ایرانی ها این همه اهل درینک و الواتی باشن. گفتم چرا؟ گفت اخه 30 هزار تا ایرانی لابد هر شب میرن نایت کلاب و رقص که این همه برنامه هست همه جا.

ایرانی ها نمی دونم چرا هر جا می رن اول مجله النگ و دولنگ می زنن که همه هم از یه جا کپی پیست می شه و راه می افتن و دی جی و نایت کلاب راه می اندازن و توش دعوا ناموسی درست می کنن می زنن یقه پیرهن همو پاره می کنن.

خوش بگذره نوروز در مالزی!