سرما و نفس در هوای خشک تر چه حالی داره

این ترکیه مرا هوایی کرده است. اصلن ایران است و دلبری اش در حد تیم ملی است. تازه خوردن کباب ترکی و آدم های مهربان و سرما…

من و این همه خوشبختی محاله!