واسه چی این طوری نگام می کنی

خب واسه چی این طوری نگام می کنی؟ یعنی آدم حق نداره از وبلاگش یه مدت مرخصی بدون حقوق بگیریه؟

www.radiokoocheh.com