تسلیت می گم به روح اله

نمی دونم روح اله شوشتری الان کجاست. نمی دونم اصلن می بینه یا نه. اما خواستم به روح اله شوشتری تسلیت بگم.

کشتن همیشه بی رحمی و بده. پدرت می دونم مرد خوبی بود. خدا قرین رحمتش کنه.