پلیس ها همیشه لولو خور خوره نیستند

امروز داشتم از یک خیابان رد می شدم دیدم یک خانم تمیز و مرتب وایستاده کنار خیابان و یک اتومبیل پلیس هم پشت سرش است. با خودم گفتم کار خانم در آمده است. اول گفتم شاید برای روزه خواری دست گیرش دارند می کنند بعد به نظرم آمد به دلیل چکمه های پایش از مصادیق تبرج به حساب آمده است. اما رفتم جلو تر دیدم آقایان پلیس با دهان احتمالن روزه دارند در گرمای استوا عرقی می ریزند که نگو و نپرس، آن ها داشتند چرخ پنجر شده ماشین خانم را در وسط یک خیابان در کوالالامپور عوض می کردند.

انگار این فکر ایرانی از من رخت بر نمی بندد. باور این که آدم فقط باید با دیدن پلیس یاد کتک و بد حجابی و دردسر بیفتد انگار در ذهن ما حک شده است. به نظرم عجیب آمد که پلیس جز لولو بودن می تواند لاستیک پنجر یک ماشین عبوری را هم عوض کند و از خوفناکی اش چیزی کم نشود…