بدون شرح، یعنی من غلط می کنم اصلن شرح بدهم

200908142310250.khatami_ahmad

Advertisements