شما هم اگر این جا بودی همین طوری فکر می کردی

…خدمت برادر عزیزم جناب آقای مهاجرانی این پیام رو دارم که: دوست عزیزمن جناب آقای مهاجرانی اگر شما هم ایران بودید من فکر می کنم مثل من فکر می کردید…

این جمله مال کیه؟