ای بترکین با این تابوت های پرنده تون

آخه اگر شما می خواهید ارادت تون رو به پولیت بورو نشون بدید و هی کیسه کیسه گه از روسیه بیارید و به سرتون بمالید چرا مردم رو به کشتن می دهید؟

ظرف ده روز این هم دومین هواپیمای لته کهنه روسی جان مردم رو گرفت

برین گم شین بی عرضه های آدم فروش

مشهد – 20 کشته – 40 مجروح این بار ایلیوشین هواپیمایی آریا چرخش ترکید…

در گفتن حواستان باشد

این مطلب را می گذارم اما نظری ندارم به هر حال روابط زناشویی از آن دسته روابطی است که من سر ازش در نمی آورم عین سیاست…

اولین باری که برای بچه ها خوراک جگر درست کردم هیچ وقت یادم نمی ره.

غذا رو کشیدم و بچه ها و شوهرم را برای خوردن شام صدا زدم. پسر کوچکم غذا را بو کرد و اخم هایش رفت توی هم.. دخترم هم با غذایش بازی بازی می کرد ولی حاضر نبود لب بزنه. به بچه ها گفتم:

ممکنه بوی خوبی نده اما خیلی خوشمزه است، یه کوچولو امتحان کنید…اصلا می دونید اسم این غذا چیه؟ یه راهنمایی می کنم بهتون…باباتون گاهی منو به همین اسم صدا می زنه…

ناگهان چشمهای دخترم گشاد شد. به برادرش سقلمه زد و گفت: «نخور! نخور! تاپاله است!»