دستبند سبز در شوی لباس در ایتالیا و نام ندا آقا سلطان بر روی لباس گاتینونی

gattinoni00

این روز ها بورس ایران و سبز شده. نمی دانم این کار ها را باید به فال نیک گرفت و یا…