و از این نمد کلاهی در راه است

هول نکنید دوستان. هول نکنید. این خان نمد وار چنان گسترده است که به همه یک کلاه می رسد. بجنبید و بجنبید دیر نکنید اما شلوغش هم نکنید. شما می توانید از این صاحب نمد بی کلاه بدبخت بکنید. این روزها سرش شلوغ است و مشغول کتک خوردن دستش به جایی بند نیست نگران نباشید…

به هر حال مشترک مورد نظر مشغول است همه به کارتان برسید.

نفوذی های فیس بوکی

می گویند عوامل اطلاعاتی در لوای اسامی فریبنده و هوس انگیز شما را در فیس بوک اد می کنند تا زیر آب شما را بزنند، با این احتساب: با طیب خاطر اصغر ها و غلام ها و اسکندر ها را اد کرده و از پاسخ گویی به هر نوع شهلا، طناز و از این دست نفوذی ها خود داری کنید!

لامپ اضافی روشن!

این هم خلاقیت ویژه بعد از انتخابات :-):

هر روز تا زمانی که در مبارزه پیروز شویم، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱ هرچه لامپ در خانه هست را روشن کنید، سماور را به برق بزنید، لباس‌های چرک را به ماشین رختشویی بیاندازید، همینطور که پیراهن‌تان را به دقت اتو می‌کنید، اخبار ۲۰:۳۰ تلوزیون را هم نگاه کنید، به همسرتان هم بگویید که خانه را با جارو برقی جارویی بکشد تا صدای جارو برقی اجازه ندهد صدای کامران نجف‌زاده اعصابتان را خراب کند.
در پایان این نیم ساعت، آب سماور به جوش آمده، چایی تازه دم بنوشید تا خستگی این مبارزه نیم ساعته از تن‌تان به در رود!
اگر در این نیم ساعت برقتان رفت، خوشحال باشید که مبارزه موفقیت آمیز بوده، شمعی روشن کنید و به یاد شهدای‌مان فاتحه‌ای بخوانید.

با اینکار قانونی نمی‌شکنیم، مسالمت آمیز است، هزینه چندانی برای ما ندارد، اما مصرف برق در ساعات اوج مصرف فشار زیادی به دولت وارد می‌کند و صدای اخبار ۲۰:۳۰ را در بعضی مناطق خاموش می‌کند…