تغییر…

جای پادشاهی بورژوازی لوئی فیلیپ را فقط جمهوری بورژوازی می‌توانست بگیرد. یعنی این‌که اگر، در دوران پادشاهی، بخش محدودی از بورژوازی بود که به نام شاه فرمانروایی می‌کرد، از آن پس کل بورژوازی است که می‌بایست به نام مردم فرمان براند. دعواهای پرولتاریای پاریسی یاوه‌هایی تحقق‌ناپذیر و غیرواقعی‌اند که می‌بایست یک‌بار برای همیشه به آن‌ها خاتمه داد.

هیجدهم برومر لوئی بناپارت
کارل مارکس
باقر پرهام
ص 23

شکایت میر حسین از لباس شخصی ها

میرحسین موسوی درباره اقدامات غیرقانونی لباس شخصی ها به شورای امنیت
کشور نامه نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

شورای امنیت کشور

طی ایام اخیر به کرات مشاهده می شود که همردیف با قوای انتظامی افرادی
بدون لباس فرم، بدون نشان مشخص و بدون جایگاه قانونی معین با سلاح های
سرد (از قبیل شلنگ، چماق، زنجیز، میله آهنی و ….) و گاهی سلاح گرم در
سطح شهر ظاهر می شوند، قبل از نیروی انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان حمله
می کنند و ضمن تحریک اجتماعات به تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم می
پردازند. به آن شورا متذکر می شوم این پدیده شوم که متصدیان برقراری
امنیت و نظم در خلال صفوفشان از نیروهای لباس شخصی استفاده کنند تنها
نشان می دهد که نیروی انتظامی از مغایرت اعمال خود با شان و وظیفه قانونی
اش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نیست ننگ این اعمال به لباس
متحدالشکل او نسبت پیدا کند. آزادی، نظم و امنیت از حقوق اولیه و توامان
شهروندان است که طی مدت اخیر هر سه آنها از سوی نیروهای لباس شخصی مورد
تجاوز قرار گرفته است.
ضمن محکوم کردن این رویه از کلیه مقامات ذیربط موکدا درخواست می شود جهت
کمک به حفظ آرامش و امتناع از تحریک اجتماعات خودجوش و مسالمت آمیز مردم
فورا از مداخلات این افراد جلوگیری به عمل آورند.

میرحسین موسوی

بیانیه دانشجویان ایرانی دانشگاه UTM در مالزی

هموطنان عزیز

شرایط بغرنجی که در کشور عزیزمان به وجود آمده، و متاسفانه با سکوت سران داخلی‌ و بایکوت سنگین خبری و اطلأع رسانی همراه شده، وظیفه سنگینی‌ را به دوش ما دانشجویان خارج از کشور قرار داده است. تأیید تقریبا مستقیم مقام رهبری از جریانی که دروغ گویی و عوام فریبی آن بر کمتر کسی‌ پوشیده است، دردهای ما را دو چندان کرده و نمکی سنگین بر زخم دردناک ماست.

این اولین فرصت به دست آمده برای حصول به نتیجهٔ مطلوب که همانا احترام به رأی ملت و تأکید بر جمهوریت نظام است را ارج می‌‌نهیم و ضمن حمایت کامل و قاطع خود از این جنبش پاک و ضد خشونت مدنی، اعلام میداریم که تا آخرین لحظه از آرمانهای خود عقب نشینی نخواهیم کرد.درخواست ما در این اوضاع، ابطال کامل انتخابات پر تقلب و برگزاری انتخابات مجدد به دور از نظارت شورای نگهبان و تحت نظارت نهادهای بی‌ طرف بین المللی می‌باشد و همچنین خواستار مجازات قاتلین و جنایتکارانی هستیم که رگبار به روی مردم بستند و تعدادی از عزیزانمان را به شهادت رساندند. در ضمن خواستار معرفی‌ نهادها و اشخاصی‌ هستیم که ولی‌ نعمتان این مزدوران میباشند.

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

یا جان رسد به جانان یا جان ز تن در آید

جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه UTM مالزی  ۲۶خرداد۱۳۸۸

سایت کسوف هم در امان نماند / اصلاح خبر

آرش عاشوری نیا عکس چیره دست و با دل جرئتی است. او کسوف را همیشه بروز می کرد. این سایت هم رفت هوا احتمالن باید منتظر بیانیه «گرداب» باید بود…

دوست خوبی نوشته بودند که این سایت سالم و قبراق است و مارا خوشحال کردند. ظاهرن به دلیل ترافیک بالا نیامده بوده است. آرش همیشه زنده باشی.