اتفاقی شگرف در آستانه دهم

فوق العاده است. آنقدر فیلم برای روی یوتیوپ دیدم و آنقدر مطلب بر روی فیس بوک خواندم که اصلن عدم حضور رسانه ملی را حس نکردم. عجیب است این بار دنیای دیجیتال انحصار ها را شکست. من به مردم شاد باش می گم به هر صورت و با هر انتخابی. خیلی از سد ها به بهانه همین انحصار ها شکسته شد…

دیگر کسی نمی تواند جلوی دهن کسی را بگیرد. خوش مزه اش هم این است که خود آقایان دریدند…