رئیس جمهوری که از دل فیس بوک بر می خیزد

کتک خوردن عکاسان در همایش موج سوم و مبارزات انتخاباتی داغ در فیس بوک: من در فیس بوک دولت تعیین می کنم…