ائتلاف ساسی مانکن و کروبی

بی تفسیر بی تعریف:

کروبی شب گذشته با تعدادی از اهالی موسیقی از جمله خوانندگان پاپ و رپ فارسی در داخل کشور دیدار کرده است. 

در این دیدار غیر رسمی از جمله یکی از خوانندگان معروف سبک رپ فارسی با نام هنری «ساسی مانکن» که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کند نیز حضور داشته است.

به نقل از آفتاب