آمریکا هم زندان های بی صاحبش رو جمع کرد

بابا فکر کنم دیگه استکبار هم زد گاراژ:

لئون پانتا، مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا ، اعلام کرد سازمان تحت اداره او از این پس از زندان های مخفی واقع در خارج خاک آمریکا برای بازجویی از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی استفاده نمی کند.

ببینم این جا ها کسی نمی خواد چیزی رو جمع کنه؟